Ποιός υποστηρίζει IPv6;

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες για το πρωτόκολλο IPv6 καθώς και να δώσει μια εικόνα για την χρήση του στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός οτι η Ελλάδα ως χώρα είναι από τις πρώτες στον κόσμο σε χρήση IPv6 με ποσοστό 30%, όπως είναι ορατό υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι την πλήρη μετάβαση.

Στην σελίδα Υποστήριξη Παρόχων μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά παρόχους Ίντερνετ, είτε γενικούς, είτε ειδικούς. Η σελίδα αυτή ανανεώνεται χειροκίνητα καθώς δεν υπάρχει εύκολος τρόπος αυτόματης ανανέωσης της. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερες πληροφορίες ή διορθώσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το ipv6@daknob.net.

Στην σελίδα Υποστήριξη Ιστοσελίδων μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά ιστοσελίδες και υπηρεσίες οι οποίες είτε είναι Ελληνικές είτε χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από Έλληνες. Η λίστα αυτή ανανεώνεται αυτόματα κάθε 6 ώρες βάση διάφορων στοιχείων που συλλέγονται. Σε περίπτωση που υπάρξει σφάλμα στην εφαρμογή που πραγματοποιεί ελέγχους, και ανάλογα με την φύση του σφάλματος, δίπλα από την ιστοσελίδα θα εμφανιστεί είτε οτι δεν υποστηρίζει IPv6 είτε ένα ?. Εάν γνωρίζετε περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες ή/και κατηγορίες ιστοσελίδων, παρακαλώ στείλτε ένα e-mail στο ipv6@daknob.net.